Regelt uw Recht

phone icon06 53 91 55 16
divider

Tarieven

separator

Vaste prijs

Mijn ervaring is dat veel rechtzoekenden behoefte hebben aan duidelijkheid over de kosten die gepaard gaan met juridische bijstand. Een vooraf afgesproken vaste prijs (Fixed price) schept helderheid en voorkomt dat u voor financiële verrassingen komt te staan.

De overeen te komen vaste prijs is mede afhankelijk van de soort zaak, uw wensen en de omvang van de door mij te verrichten werkzaamheden. In alle gevallen is het doel om tot een voor beide partijen bevredigende prijsafspraak te komen.

Incasso

Facturen die niet of veel te laat worden betaald hebben grote invloed op de liquiditeit en continuïteit van uw bedrijf. Het is dan ook zaak om deze facturen tijdig uit handen te geven. Als ervaren (incasso-)jurist pak ik dit voor u op tegen een aantrekkelijk tarief.

Het incassotraject bestaat uit twee fases die elk een eigen tarief kennen;

Fase 1: Het minnelijke (buitengerechtelijke) traject:

 1. Eenmalige dossierkosten € 40,– per aangebrachte incassozaak. Bij 10 of meer incassozaken ineens betaalt u per incassodossier € 25,00. Hiervoor wordt het dossier met u samengesteld, de debiteur (meermaals) (aangetekend) aangeschreven en gebeld. Ik breng de debiteur de wettelijke incassokosten als vergoeding voor mijn werkzaamheden in rekening. Variabele kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van een aangetekende verzending, worden bij u in rekening gebracht. 
 2. Als de debiteur de hoofdsom betaalt maar de gevorderde incassokosten niet, of deze kosten op wettelijke gronden nog niet verschuldigd is, dan betaalt u aan OTTOW Juristen een incasso-provisie:
  • 10% over een bedrag tot € 2.500,–
  •   8% over het meerdere tot en met € 5.000,–
  •   6% over het meerdere tot en met € 15.000,–
  •   4% over het meerdere.
 3. U bent voormelde provisie in beginsel ook aan OTTOW Juristen verschuldigd wanneer u de incasso-opdracht intrekt (dossier sluit) of besluit de vordering niet in rechte af te dwingen.

Fase 2: Gerechtelijke incassoprocedure: wanneer de debiteur ondanks herhaalde sommatie weigert te betalen behoort het tot de mogelijkheden om de debiteur te dagvaarden.   

 1. De werkzaamheden worden dan verricht tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs of tegen het basis-uurtarief van € 95,– per uur (dit uurtarief geldt uitsluitend voor de zogenaamde kantonzaken: vorderingen tot € 25.000,–).

Uurtarief

Wanneer u geen gebruik maakt van een vaste prijsafspraak of incassodienst bedraagt het basis-uurtarief € 95,- € 150,- exclusief btw afhankelijk van de zaak. Deurwaarderskosten, griffierecht, deskundigenonderzoek en het opvragen van uittreksels KvK worden apart gedeclareerd.

NB alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw. Onder de genoemde bedragen vallen niet de kosten van derden, waaronder deurwaarderskosten, griffierecht, deskundigenonderzoek, het opvragen van uittreksels KvK en een eventuele proceskostenveroordeling. Deze worden apart gedeclareerd.