TARIEVEN

INCASSODIENSTEN – NO CURE NO PAY *
Het incassotraject bestaat uit twee fases die elk een eigen tarief kennen;

Fase 1: De minnelijke (buitengerechtelijke) fase:

* NO CURE NO PAY: u betaalt slechts eenmalig € 40,00 dossierkosten voor het opstarten van de zaak en het samenstellen van het dossier met alle relevante stukken. Bij 5 of meer incassozaken ineens, betaalt u per incassodossier slechts € 25,00 opstartkosten. Bij 10 of meer incassozaken betaalt u geen opstartkosten.

Als uw debiteur tot betaling overgaat, met andere woorden er is een cure, dan vragen wij als vergoeding voor onze werkzaamheden de bij de debiteur in rekening gebrachte wettelijke of contractuele incassokosten. Betaalt de debiteur deze kosten niet – wat weinig voorkomt – en u wilt niet procederen om de gevorderde incassokosten betaald te krijgen – ofwel wanneer een particulier-debiteur deze (aangekondigde) incassokosten wettelijk nog niet verschuldigd is, ofwel wanneer u de incasso-opdracht intrekt, dan rekenen wij een percentage aan incassokosten aan u door als vergoeding voor onze werkzaamheden en/of het behaalde resultaat (zie algemene voorwaarden artikel 4.4**).

Fase 2: Gerechtelijke fase:

Wanneer de debiteur ondanks herhaalde sommaties niet betaalt, kunnen we overgaan tot dagvaarden. Dat doen we in overleg en vragen we altijd uw toestemming voor.

De werkzaamheden worden dan verricht tegen een vooraf overeengekomen Fixed price , wat onze voorkeur verdient, of tegen het basis-uurtarief van € 95,– per uur (dit uurtarief geldt uitsluitend voor de zogenaamde kantonzaken: artikel 93 Rv ). Ook dat gaat in overleg en met oog voor het te behalen resultaat. De lak moet namelijk niet duurder worden dan de brief.


FIXED PRICE
Onze ervaring is dat cliënten behoefte hebben aan duidelijkheid over de kosten die gepaard gaan met juridische bijstand. Een vooraf afgesproken vaste prijs (Fixed price) behoort tot de mogelijkheden: dat schept helderheid en voorkomt dat u voor financiële verrassingen komt te staan.

Een vaste prijs is mede afhankelijk van de soort zaak, uw wensen en de omvang van de (vermoedelijk) door ons te verrichten werkzaamheden. Het doel is om de kosten voor u, voor aanvang van de werkzaamheden, inzichtelijk te maken.


UURTARIEF
Wanneer u geen gebruik maakt van een vaste prijsafspraak of incassodienst bedraagt het basis-uurtarief € 95,- € 150,- p/u afhankelijk van de soort zaak.

NB alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw. Onder de genoemde bedragen vallen niet de kosten van postverzending, deurwaarderskosten, griffierecht, deskundigenonderzoek, het opvragen van uittreksels KvK en een eventuele proceskostenveroordeling, indien en voor zover daar sprake van is. Deze worden apart gedeclareerd.

** artikel 4.4 Algemene voorwaarden OTTOW Juristen

ONZE BELOFTEN:

Informeel
Deskundig
Betaalbaar
Klantgericht
Daadkrachtig
Hoge betrokkenheid
Erik Ottow

NEEM CONTACT OP:

    Uw naam*

    E-mailadres*

    Telefoonnummer*

    Bericht