CONTRACTEN & VERBINTENISSEN

Zowel ondernemers als particulieren sluiten dagelijks overeenkomsten. De meest bekende zijn wel de koopovereenkomst, de huurovereenkomst, de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van geldlening. Maar ook de overeenkomst van opdracht en de overeenkomst van aanneming van werk zijn overeenkomsten waar veel ondernemers met regelmaat mee te maken krijgen.

Voor elke overeenkomst gelden andere regels en voorwaarden. De wet kan aan bepaalde overeenkomsten extra vereisten stellen.

Welke overeenkomst moet worden opgesteld en wat moet er in de overeenkomst worden opgenomen? Welke rechten heeft u als u niet tevreden bent over een gekocht product of geleverde dienst? Misschien wilt u wel onder bepaalde contractuele verplichtingen uitkomen of de overeenkomst (tussentijds) beëindigen? Wat moet u doen en kunt u doen als uw wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt? Allerlei vragen waarbij we u kunnen helpen.

OTTOW Juristen adviseert, bemiddelt en ondersteunt u bij het opstellen, het wijzigen, het nakomen en het beëindigen van overeenkomsten. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres als de wederpartij zijn contractuele (betalings-)verplichtingen niet nakomt, wanneer u bent betrokken in een gerechtelijke procedure of overweegt uw wederpartij te dagvaarden.

Met al uw juridische vragen en problemen ter zake overeenkomsten (contracten) kunt u terecht bij OTTOW Juristen.

ONZE BELOFTEN:

Informeel
Deskundig
Betaalbaar
Klantgericht
Daadkrachtig
Hoge betrokkenheid
Erik Ottow