Regelt uw Recht

phone icon06 53 91 55 16
divider

Ondernemingsrecht


Het ondernemingsrecht is vooral van belang voor u als ondernemer. Ondernemingsrecht kan globaal worden onderverdeeld in vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht.

 • Rechtspersonenrecht: dit deel van het recht heeft betrekking op organen, organisaties en andere juridische structuren die rechtspersoonlijkheid hebben, dat wil zeggen dat ze zelfstandig drager zijn van rechten en plichten (als rechtssubject), ongeacht de mensen die eraan verbonden zijn.
 • Vennootschapsrecht: dit recht regelt de werking van vennootschappen, alsmede de verhouding tussen de vennoten onderling. Een vennootschap is een organisatievorm die als doel heeft winst te maken.
  • Vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:
   • Maatschap
   • Vennootschap onder firma (vof)
   • Commanditaire vennootschap (cv)
  • Vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid:
   • Naamloze vennootschap of nv
   • Besloten vennootschap of bv
   • Coöperatie
   • Coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA)
   • Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA)
   • Coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (WA)
   • Onderlinge waarborgmaatschappij

Ondernemingsvormen

De meest bekende en aansprekende ondernemingsvormen voor mkb’ers en starters zijn:

 • Eenmanszaak
 • Vof
 • Bv

Een belangrijk verschil tussen een onderneming met een rechtspersoon (bv) en een onderneming met een natuurlijk persoon (eenmanszaak en vof) is dat u met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma in privé aansprakelijk bent voor alle zakelijke schulden en bij de besloten vennootschap slechts bij uitzondering met uw privévermogen aansprakelijk bent.

Kwesties en vragen die voor u als (startend) ondernemer van belang zijn en op uw pad kunnen komen

 • Welke rechtsvorm moet ik kiezen
 • Wie is aansprakelijk voor de zakelijke schulden
 • Welke overeenkomsten moet ik afsluiten en wat moet ik daarin opnemen
 • Kan ik mijn aandelen zomaar verkopen
 • Moet ik algemene voorwaarden opstellen
 • Hoe zit het met de huurovereenkomst van mijn bedrijfspand
 • Hoe stel ik een arbeidsovereenkomst op of hoe ontsla ik een personeelslid
 • Wat moet ik doen bij financiële problemen en kan ik zomaar mijn faillissement aanvragen
 • Ben ik als bestuurder aansprakelijk
 • Hoe richt ik een vof op of wat moet ik doen om de samenwerking met de andere vennoot te beëindigen.
 • Wie kan voor mij de openstaande facturen incasseren
 • Debiteuren- en crediteurenbeheer

OTTOW Juristen kan u helpen met al deze onderwerpen.


separator